E-faktura – nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla biznesu
Biznes w sieci

E-faktura – nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla biznesu

W dobie cyfryzacji, gdzie większość aspektów życia codziennego przenosi się do sfery wirtualnej, również świat biznesu korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich są e-faktury, które bardzo często zastępują tradycyjne dokumenty papierowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku i przedstawimy zalety płynące z wykorzystania elektronicznych faktur.

Czym jest e-faktura?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest e-faktura. Otóż jest to dokument wystawiany i przekazywany w formie elektronicznej, który spełnia te same wymogi prawne i funkcje, co tradycyjna faktura papierowa. Oznacza to, że e-faktury, tak samo jak ich papierowe odpowiedniki, są oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi transakcje handlowe oraz podstawą do obliczenia podatku VAT. W związku z tym, aby e-faktura była ważna, musi spełniać określone przez prawo dane obligatoryjne:

 • Datę wystawienia,
 • Kolejny numer,
 • Nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz adresy,
 • NIP – Należy pamiętać o podaniu Numeru Indentyfikacyjnego Podatnika. Należy określić również numer NIP nabywcy. W przypadku osób fizycznych może być to PESEL,
 • Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usługi - Może to również być data otrzymania zapłaty, gdyż często zdarza się tak, że faktura jest wystawiana przed pełnym dokonaniem usług / dostarczeniem towarów. Wtedy należy zawrzeć obie daty – wystawienia faktury oraz dostarczenia towarów / usług,
 • Nazwa towaru lub usługi,
 • Liczba / zakres towarów / usług,
 • Cena jednostkowa towaru lub usługi (netto,
 • Stawka podatku,
 • Kwota podatku,
 • Kwota należności ogółem.

E-faktury – praktyczne rozwiązanie wykorzystywane od lat

Wbrew pozorom e-faktury nie są wcale szczególnie nowym pojęciem. Już od dłuższego czasu wiele firm i instytucji korzysta z tego rozwiązania, które pozwala na szybsze i wygodniejsze zarządzanie dokumentami księgowymi. Przyjęcie e-faktur przez przedsiębiorstwa i organizacje było nieuniknione w kontekście postępującej cyfryzacji i rosnącego zapotrzebowania na usprawnienie procesów biznesowych.

E-faktura – nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla biznesu

Zalety e-faktur

E-faktury przynoszą wiele korzyści, zarówno dla wystawców, jak i odbiorców tych dokumentów. Przede wszystkim obniżają koszty związane z drukowaniem, kopertowaniem i wysyłką tradycyjnych faktur papierowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić na materiałach biurowych, a także na kosztach przesyłki.

Kolejną zaletą jest oszczędność czasu. E-faktury są wystawiane i przesyłane szybciej niż ich papierowe odpowiedniki, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji transakcji. Dodatkowo, elektroniczne faktury ułatwiają zarządzanie dokumentami księgowymi, gdyż można je łatwo przeszukiwać, sortować i archiwizować.

E-faktury mają także pozytywny wpływ na środowisko. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej dla większości przedsiębiorców jest już jasne, że rezygnacja z papierowych faktur przyczynia się do zmniejszenia ilości energii i innych zasobów niezbędnych do wytworzenia kartek papieru. Tym samym, e-faktura to wsparcie w dążeniu do prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności.

Bezpieczeństwo danych to kolejny istotny aspekt korzystania z e-faktur. Elektroniczne faktury ustrukturyzowane są zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem, a proces ich przesyłania odbywa się w kontrolowany sposób, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i protokołów komunikacji. Dzięki temu ryzyko utraty, uszkodzenia czy kradzieży danych jest znacznie ograniczone w porównaniu z tradycyjnymi fakturami.

Faktura elektroniczna to dobry wybór

E-faktury to nowoczesne rozwiązanie, które wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na cyfryzację procesów biznesowych. Dzięki licznych zaletom, takim jak oszczędność czasu i kosztów, pozytywny wpływ na środowisko, bezpieczeństwo danych, łatwość współpracy z zagranicznymi partnerami oraz poprawa obsługi klienta, e-faktury zdobyły popularność wśród przedsiębiorstw. Tam, gdzie jeszcze nie zostały wdrożone, zastosowanie e-faktur może przyczynić się do usprawnienia działalności firm i wpłynąć na ich konkurencyjność na rynku.